SEVİCAN ALPASLAN
Sevican ALPASLAN
Sınıf Öğretmeni 

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 

 

sevican.can@gelisim.k12.tr