MARIA GALOBOVA ACAR


Maria GALOBOVA ACAR 

İngilizce Öğretmeni

Paissi Hilendorski Üniversitesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

 

 

 

maria.acar@gelisim.k12.tr